Địa chỉ: 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TPHCM

Điện thoại: 0903897837 – 0777260518

Thời gian hoạt động: 9h-17h

Facebook https://www.facebook.com/DauNhotTuVuong/